Araştırmacılar, Enceladus'un yaşam için gereken tüm hammaddelere sahip olduğunu söylüyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Araştırmacılar, Enceladus'un yaşam için gereken tüm hammaddelere sahip olduğunu söylüyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Kredi: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini Görüntüleme Ekibi

Satürn’ün okyanus ayı Enceladus, güneş sistemimizdeki yaşam arayışında giderek daha fazla ilgi görüyor Modelleri ağırlıklı olarak Redfield oranına dayanıyordu Enceladus ve onun buzla kaplı okyanusu hakkında bildiklerimizin çoğu Cassini misyonundan geliyor Su molekülleri radyasyonla parçalandığında yüzey buzunda üretilen oksidanlar, hidrotermal aktivite ve diğer su-kaya reaksiyonları tarafından üretilen indirgeyicilerle birleşerek okyanustaki potansiyel yaşam için bir enerji kaynağı oluşturabilir

Cassini’nin Enceladus’un bulutlarından elde ettiği verilerin analizi, okyanusta yüksek düzeyde inorganik fosfat olduğunu gösteriyor Yazarlar şöyle açıklıyor: “Ekosistemleri desteklemek için biyoaktif bileşiklerin eşik konsantrasyonları hakkında spekülasyon yapmanın yanı sıra, metabolik ve ekolojik teori, dünya dışı ortamların yaşayan ekosistemlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için güçlü bir yorumlayıcı mercek sağlayabilir

Enceladus’un tüyleri fosfat bakımından zengin buz taneciklerini içeriyor org/news/2023-11-enceladus-raw-materials-life Dikkate alınması gereken şaşırtıcı sayıda faktör var Araştırmacılar, bu kimyasalların Enceladus’u hayata nasıl uygun hale getirebileceğini anlamak için ekolojik ve metabolik teori ve modellemeyi kullandılar 1934’te Redfield, karbon/nitrojen/fosfor oranının (C:N:P) okyanus biyokütlesinde 106:16:1 oranında oldukça tutarlı olduğunu gösteren sonuçlar yayınladı Özellikle Enceladus’un metanojenezi destekleyebileceğine dair ortaya çıkan bir hipotez var Redfield oranı, derin okyanustaki canlıların kimyası ile okyanusun kendisi arasında dikkate değer bir birlik olduğunu göstermektedir Okyanus suyu ile plankton besinleri arasında biyotik geri bildirime dayalı bir denge olduğunu öne sürdü

Neyse ki alet bilimi gelişmeye devam ediyor ve Europa’ya yapılacak yaklaşan görevler daha geniş bir resim çizmeye başlayacak html adresinden alındı

Bu belge telif haklarına tabidir 29 Redfield’ın vardığı sonuç hayati önem taşıyor A yeni kağıt gönderildi bioRxiv “Teorik Ekosistemlerin Genelleştirilmiş Modelleriyle Uyumlu Enceladus’un Elementel Bileşiminin Gözlemleri” başlıklı araştırmada bazı yeni bulgular sunuluyor 10

Kesin sayılar mutlaka kritik nokta değildir Daha yeni çalışmalar oranı 166:22:1’e geliştirdi ” Ayrıca biyokimya yoluyla karasal yaşamla doğrudan paralellikler aramanın Enceladus’ta yaşam aramak için en iyi strateji olmayabileceğini de öne sürüyorlar

Görevi sırasında Cassini, Enceladus’un buzlu kabuğundan fışkıran gayzer benzeri su bulutlarını keşfetti Bu buzların altında yaşam için gerekli kimyasalların bulunduğu bir okyanus var 1101/2023 Yazarlar, “Bu fosfor raporları, Enceladus bulutundan karasal yaşamın çok sayıda temel bileşenini (C, N, H, O) tanımlayan önceki çalışmaların kuyruklarını takip ediyor” diye açıklıyor Kredi bilgileri: NASA

Redfield makalesinin sonuç kısmında, “Açıklaması ne olursa olsun, denizdeki biyolojik olarak mevcut nitrojen ve fosfor miktarları ile plankton tarafından kullanılan oranlar arasındaki benzerlik çok ilgi çekici bir olgudur” dedi ” Hayat söz konusu olduğunda, devam etmemiz gereken tek şey Dünya’dır

Peki Enceladus’un okyanusunda amonyak ve fosforun keşfi Redfield oranı ve Enceladus’un biyolojik potansiyeli ile nasıl ilişkilidir?

Redfield oranı Dünya’daki Hayat Ağacı’nın her yerinde yaygındır

Araştırmacılar, Enceladus’taki metanojenlerin orada hayatta kalıp kalamayacaklarını görmek için yeni ve daha ayrıntılı bir model geliştirdiler Örneğin metan bir biyo-imza olabilir ama aynı zamanda abiyotik olarak da üretilebilir Hücre büyüklüğü, besin bulunabilirliği, radyasyon, tuzluluk, sıcaklık Redfield oranı gibi araçları mercek olarak kullanmak, bu dünyalara tüm benzersiz görkemleriyle bakmanın bir yolu olsa da, tünel görüşü elde edemiyoruz Venüs’te yakın zamanda keşfedilen fosfin gibi başkaları da var

Daha fazla bilgi:
Daniel Muratore ve diğerleri, Enceladus’un Genelleştirilmiş Teorik Ekosistem Modelleriyle Uyumlu Elementel Bileşiminin Gözlemleri, bioRxiv (2023) Cassini, Satürn sistemindeki araştırmasını 2017 yılında sonlandırdı ancak bilim insanları hâlâ veriler üzerinde çalışıyor

Çalışma, Enceladus okyanusunda amonyak ve inorganik fosforun keşfine odaklanıyor Webb’in Yakın Kızılötesi Spektrografı (NIRSpec) tarafından 10 Temmuz 2022’de yakalanan, sıcak gaz devi ötegezegen WASP-39 b’nin iletim spektrumu, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksite dair ilk kesin kanıtı ortaya koyuyor Ancak yaşam arayışını ilerletmek için genel kimyasal ortamları daha iyi anlamamız gerekiyor Adını Amerikalı oşinograf Alfred Redfield’den almıştır Ayrıca eser miktarda moleküler nitrojen, basit hidrokarbonlar ve karmaşık organik kimyasallar da bulundu

Diğer dünyalardaki kimyasalları tek tek tanımlama konusunda gelişiyoruz ve JWST bu konuda öncülük ediyor Kredi bilgileri: SwRI

“Bu besin maddelerinin yüksek stokları, küçük veya metabolik olarak yavaş bir biyosfer, yaşamın yakın zamanda ortaya çıktığı bir biyosfer nedeniyle eksik azalmayla tutarlı olabilir” veya dengesizliğe neden olabilecek diğer nedenler olabilir Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz Muhtemelen aniden anladığımız hiçbir aydınlatıcı an olmayacak Besinler ve basit yaşam için kimyasal bir çerçeve tanımladı Daha da fazla analiz, okyanusun, amino asit öncüleri, amonyum ve hidrokarbonlar gibi canlı organizmalarda yaygın olan birçok kimyasal maddeyi içerdiğini gösteriyor Biyokimyasal modelleme, Dünya’daki metanojenlerin Enceladus’un okyanusuyla uyumlu olduğunu gösteriyor

Eğer bunu yapabilirsek, Dünya dışı yaşam formlarının kimyasalları tamamen farklı şekillerde yeniden düzenlediğini keşfedebiliriz Baş yazar, Santa Fe Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olan Daniel Muratore’dur Ancak Enceladus, Europa veya başka herhangi bir yerdeki genel kimyasal ortamı anlamak için daha ayrıntılı verilere ihtiyacımız var

Ekosistemleri bir bütün olarak anlamak bir sonraki adımdır Katkıda bulunanlar: NASA, ESA, CSA ve Luzay-1

564608

Universe Today tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Araştırmacılar, Enceladus’un yaşam için gereken tüm hammaddelere sahip olduğunu söylüyor (8 Kasım 2023), 9 Kasım 2023 tarihinde https://phys

Yani Enceladus’un okyanusu zengin bir kimyaya sahip ve birçok kimyasal yaşamın kimyasal yapısını yansıtıyor

Doğa, her biri kendi kimyasına sahip çok çeşitli dünyalar yaratmıştır

“İkincisi, Dünya analog ortamlarının kapsamını, Enceladus için önerilenleri yansıtan aşırı kaynak tedarik oranlarına sahip olanları da içerecek şekilde genişletmenizi öneriyoruz” diye açıklıyorlar CDA, bulutlardaki suyun karbondioksit, su buharı ve karbon monoksit dahil olmak üzere şaşırtıcı miktarda uçucu madde karışımı içerdiğini gösterdi

Bu şekil, SwRI bilim adamlarının 2020 yılındaki bir çalışmada ayda modellediği süreçleri özetleyen Enceladus’un bir kesitini göstermektedir Durmadan

Bu çalışmanın açıkça gösterdiği gibi, yaşanabilirlik anlayışımız giderek artıyor Redfield’ın yaptığı gibi ekosistemlerin tamamına bakarak bilim insanları daha az belirsiz olan yeni biyolojik imzalar keşfedebilirler Bu makale de dahil olmak üzere daha yeni biyoimza araştırmaları, biyolojik süreçlerin kimyasal elementleri açıklayıcı yollarla nasıl yeniden düzenlediğini tanımlamayı amaçlamaktadır İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır Dünya’nın Archaea’ları, Dünya üzerindeki farklı çevre koşullarının geniş bir alanında metanojenez gerçekleştiriyor ve bunu üç milyar yıldan fazla bir süredir yaparak hayatta kalma kabiliyetlerini kanıtlıyor

Bu araştırma, bazıları yanlış pozitif olabilen bireysel kimyasal biyoimzalardan daha fazlasını tespit etmeye yönelik yeni bir çabanın parçası DOI: 10 2008 yılında Cassini yakın mesafeden uçuş gerçekleştirdi ve Kozmik Toz Analizörü (CDA) ile dumanları analiz etti “Öncelikle, astrobiyoloji literatüründe daha genelleştirilmiş metabolizma ve fizyoloji kavramlarını keşfetme yönündeki önceki çağrıları yineliyoruz Dolayısıyla, yaşamı destekleyen diğer potansiyel dünyaları incelemek için burada, Dünya’daki yaşamın kimyasının temel yönlerini bir mercek olarak kullanmak mantıklıdır

Peki bu Enceladus’ta yaşam olasılığını nereye bırakıyor?

Biyoimza biliminin henüz başlangıcındayız

Ancak Cassini’nin verileri, görevini tamamlayıp Satürn’ün atmosferindeki yok oluşa gönderilmesinden altı yıl sonra bile hala analiz ediliyor Hustak (STScI) Yaşamın kimyasal ortamlarda var olmasının ve yeniden düzenlemesinin farklı yolları olabilir Diğer araştırmacılar, bölgeye ve mevcut fitoplankton türlerine bağlı olarak oranın biraz değiştiğini buldu Yeni makalenin yazarları şöyle yazıyor: “Bu görünürdeki yaygınlık nedeniyle, Redfield oranı, özellikle Europa ve Enceladus gibi okyanus dünyalarında astrobiyolojik yaşamın tespiti için bir hedef imza olarak kabul edildi Ay’ın okyanusunda fosforun yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen genel oranın “Dünya benzeri hücrelerle sınırlı olabileceğini” buldular


Satürn’ün uydusu Enceladus sadece parlak ve güzel değil

Diğer dünyalardaki yaşam hakkında hayal gücümüzün hayal ettiği şeylerin çoğu hayal ürünü ve ihtimal dışı olsa da, Enceladus’ta yaşam başka bir yol bulabilirdi

Cassini verilerine dayanan yeni araştırma, Enceladus’un yaşam için gerekli kimyasallara sahip olduğu fikrini güçlendiriyor ”

Ekolojik teorinin kritik bir bileşeni Redfield oranıdır Tek tek kimyasalları tanımlayabiliyoruz ancak bu kadar uzaktan Enceladus’un genel kimyasını doğru bir şekilde ölçemiyoruz Bilim: JWST Transiting Exoplanet Topluluğu Erken Yayın Bilim Ekibi

“Bu sonuçların sonuçlarını daha iyi anlamak için daha ileri astrobiyolojik araştırmalara iki öncelik öneriyoruz” diye yazıyorlar Yazarlara göre bir sonraki adım daha kapsamlı veriler ve daha genelleştirilmiş bir yaklaşım gerektiriyor Cassini’nin bulgularına dayanan diğer jeokimyasal simülasyonlar da aynı şeyi gösteriyor