İklim krizi, CO2 emisyonları daha az TV izlenerek bile azaltılabilir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

İklim krizi, CO2 emisyonları daha az TV izlenerek bile azaltılabilir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
43 milyon TV varken tüketim hızla artacak mı? Gerçekte, etki ölçümü ve sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Fieschi ve ortakları firmasının raporu tam tersini gösteriyor Örneğin LED ekran teknolojisi güçlü gelişmelere yol açtı

Tahmin, 2030 yılına kadar yılda 39 TWh enerji tasarrufu elde edilmesidir; bu da emisyonun önlenmesini sağlayacaktır İklim krizi açısından büyük fayda sağlayacak

Enerji sınıfı

Artık bir televizyon satın almadan önce ilgili enerji sınıfını görebileceğinizin altını çizmek çok önemli 13 milyon ton CO2 atmosferde

Sonuç aynı zamanda Avrupa’nın enerji tasarrufuna yönelik hamlelerinin de sonucudur Giderek daha fazla televizyon var ve bu doğru: ancak aynı zamanda şirketlerin yaptığı birçok yatırım ve Avrupa’nın enerji verimliliği konusundaki iddialı hedefleri sayesinde – iklim etkileri azalıyor

Veri ve iklim krizi

Dolayısıyla bugün televizyonlar ile emisyonlar arasındaki ilişki, birkaç yıl öncesine kadar olduğu gibi doğrudan orantılı değil Avrupa Komisyonu’ndan alınan verilere göre, 2010’dan 2030’a kadar Avrupa Birliği’nin dolaşımdaki ekran sayısı 446 milyondan 626 milyona çıkacak olsa da, sera gazı emisyonları 25’ten 9 Mt CO2eq/yıl’a düşecekgenel-18

Bir yanda giderek katılaşan tamir edilebilirlik gereklilikleri ile eko tasarım, diğer yanda televizyonlar da dahil olmak üzere ekranlarda enerji verimliliği sertifikasyon programını da içeren enerji verimliliği


Televizyon artık herkesin (ya da hemen hemen herkesin) evinde sahip olduğu bir eşyadır İtalya’da neredeyse olduğu tahmin ediliyor 43 milyon TVİtalyan nüfusuyla karşılaştırıldığında etkileyici bir rakam